Erkki Ala-Könnin keruutyö kartalla

Erkki Ala-Könnin kokoelmat: keruutyö vuosikymmenittäin

Karttanäkymiin on sisällytetty Erkki Ala-Könnin keruutyö 1940-, 1950-, 1960 ja 1970-luvuilta Kansanperinteen arkiston äänitallennekokoelmien sisällysluetteloiden mukaisesti. Karttanäkymän oikeasta yläkulmasta voi valita tarkasteltavan vuosikymmenen tai useampia vuosikymmeniä kerrallaan. Näkymiä on kaksi erilaista:

Huom. Karttojen koordinaattipisteet näkyvät pääsääntöisesti esittäjän kotipaikkakunnan mukaan. Tämä on korjattu käsin, eli mukana voi olla pieniä virheitä. Korjaukset on tehty vuoteen 1974 saakka Ala-Könnin keruutyötä käsittelevän väitöskirjan aikarajauksen mukaisesti ja vuodesta 1975 lähtien karttojen koordinaattipiste on määräytynyt sen mukaan, mikä paikkakunta on mainittu ensimmäisenä ko. äänitallenteen sisällysluettelossa Kansanperinteen arkiston tietokannassa.

Erkki Ala-Könnin kokoelmat: soittoesitysten sukupuolijakauma

Karttanäkymiin on sisällytetty Erkki Ala-Könnin 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla tallentamat soittoesitykset. Jako sukupuolen mukaan on toteutettu esiintyjien etunimien perusteella (esiintyjät eivät ole saaneet ilmoittaa sukupuoltaan itse, joten jaottelussa ei ole voitu huomioida muita mahdollisia tapoja aineiston erottelemiseksi). Kartalla eivät näy ne soittoesitykset, joiden esittäjän sukupuoli ei ole tiedossa. Karttanäkymiä voi valita erilaisia (sivun oikeasta yläreunasta):

Tekijätiedot

Perustuu Erkki Ala-Könnin keräämään kokoelmaan AK/0001-AK/5347 © Kansanperinteen arkisto. Digitaalinen aineisto © Outi Valo & Samuli Valo 2022.

Aineistoa on käytetty Outi Valon väitöskirjassa:
Valo, Outi 2022. Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974. Tampere: Tampereen yliopisto.

Viittausohje:
Valo, Outi & Valo, Samuli (2022). Erkki Ala-Könnin keruutyö kartalla. [Viittauspäivämäärä]. Saatavilla: [Karttojen www-osoite].